Siden er under opbygning!

Geria - Alderspsykiatrisk Klinik
v/ Jesper Peter Schou, speciallæge i psykiatri, gerontopsykiater

Kort ventetid på et gerontopsykiatrisk tilbud med holdning:
• Helhedsorientert opfattelse af medmennesket med vægt på værdighed
• Entusiastisk dedikation båret af interesse for ældre mennesker
• Høj gerontopsykiatrisk faglighed med stor klinisk erfaring

Demensudredning
Adfærdsproblemer ved demens
Organisk delir (konfusion, vildelse)
Depression hos ældre
Sanering af uhensigtsmæssg medicin
Udtrapning af misbrug
Psykiske problemer ved svækkede sanser m.m. samt
Undervisning af social- og sundhedspersonale i de samme emner


Prisliste


Jesper P. Schou, speciallæge i psykiatri, Geria – Alderspsykiatrisk Klinik, Postboks 12, 8382 Hinnerup
Tlf.: 53 53 52 22; man.-ons.+ fre.: telefon-konsultation: 8-9, oplysning og tidsbestilling: 14-15.
Klinik-mail: geria.psyk@gmail.com. Klinik-hjemmeside: www.geria.dk.